Çocuk Gelişimi Önlisans Programı Kurum Uygulamaları Dersine Ait Duyuru

date_range
19 Şubat 2020 Çarşamba
visibility
2272

DERSİN TANITIMI

Kurum Uygulamaları; Çocuk Gelişimi Önlisans Programı öğrencisine çalışma olanakları bulunan alanları tanıma, bizzat kurum içinde gözlem, görüşme, uygulama yapma ve bunları değerlendirme olanağı sağlayan bir derstir. Kurum Deneyimi ise Kurum Uygulamaları dersi içinde yer alan ve öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okulöncesi eğitim kurumlarında (anasınıfları ve bağımsız anaokulları) bir öğretim dönemi boyunca (4. yarıyıl – bahar dönemi) gözlem, görüşme, uygulama ve değerlendirme yaptığı süreci ifade eder.

Kurum Uygulamaları ders kitabı teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk 8 ünitesinde teorik bilgilere yer verilmiştir. Kitabın sonunda “EK” olarak verilen Kurum Deneyimi Kılavuzunda ise uygulama sürecinde yer alan kurum ve bireylerin sorumlulukları ve sürecin işleyişine yönelik açıklamalar ve kullanılacak formlar yer almaktadır.

KURUM DENEYİMİ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

 • Kurum Uygulamaları dersi, Kurum Deneyimi süreci Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okulöncesi eğitim kurumlarında (anasınıfları ve bağımsız anaokulları) yürütülür.  
 • Süreç; haftada 1 uygulama günü olmak üzere toplam 14 haftadan oluşur. 14 haftalık uygulama sürecinde gözlem, görüşme, uygulama ve raporlama gibi etkinlikler yer alır. 
 • Uygulamalar yarım günlük zaman diliminde sabahtan öğleye kadar ya da öğleden akşama kadar yapılır.  
 • İlgili döneme ait kayıt yenileme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenci, Açıköğretim Fakültesince 14 haftalık Kurum Deneyimi sürecinin ilk 2 haftası içinde uygulama yapacağı kuruma yerleştirilir.  
 • Öğrenciler yerleştirilme yapan kurum bilgilerini, uygulama rehber öğretmenini ve üniversitedeki danışmanını e-Portfolyo sisteminden öğrenir.           

KURUM DENEYİMİ SÜRECİNDE DEVAMSIZLIK VE MUAFİYET ESASLARI

Kurum deneyimi sürecinde devamsızlık ve muafiyet esasları;

 • “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ile, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları”na göre belirlenmiştir.
  ​Buna göre;
  • Kurum Deneyimi sürecinde uygulamalara devam etmek zorunludur.
  • Öğrenci uygulama süreci boyunca telafi etmek üzere en fazla %10, toplamda 1 uygulama günü (sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar geçen süre) devamsızlık yapma hakkına sahiptir.
  • Devamsızlık yapılan güne ilişkin uygulama raporu hazırlanamayacağı için sisteme yüklenemez ve söz konusu güne ilişkin öğrenci devamsız sayılır.
  • Geçerli ve haklı nedenini tam teşekküllü bir hastaneden alınmış 1 haftayı geçmeyen sağlık raporu ile belgeleyen öğrenci, yapamadığı uygulamasını uygulama dönemi içinde telafi edebilir.
  • Devamsızlık yapan ve sağlık raporuyla durumunu belgelemeyen öğrenci telafi uygulamasından yararlanamaz. 
  • Uygulamaya devam etmiş olsa dahi uygulama raporlarını belirtilen tarihler içerisinde e-Portfolyo sistemine yüklemeyen öğrenci devamsız sayılır.
  • Devamsızlık yapan öğrencinin uygulama notu değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. 
  • Kurum Uygulamaları dersi için muafiyet yoktur.
  • Kurum Uygulamaları dersi üç ders sınavı hakkı kapsamında yer almaz.

KURUM DENEYİMİ SÜRECİNDE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Uygulama Raporlarının Değerlendirilmesi

Kurum Uygulamaları dersi kurum deneyimi sürecinde gerçekleştirilen gözlem, görüşme ve uygulamalara ilişkin raporlar e-Portfolyo sisteminde hem MEB Uygulama Rehber Öğretmeni hem de Danışman Öğretim Elemanı tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı değerlendirme ölçütleri esas alınarak yapılır.

Uygulama notları ara sınava kadar ve ara sınavdan dönem sonu sınavına kadar olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki bölümde hazırlanan raporlar farklı ağırlıkta olup toplam 100 puan olarak değerlendirilir. Öğrencinin Kurum Deneyimi sürecine ilişkin uygulama notu hesaplanırken;

 • MEB Uygulama Rehber Öğretmenin verdiği notun %50’si ile
 • Danışman Öğretim Elemanının verdiği notun %50’si alınır.

Başarı Notunun Hesaplanması

Kurum Uygulamaları dersi teorik ve aynı zamanda uygulama boyutu olan bir ders olduğu için dersin başarı notu aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır:

 • Öğrencinin ara sınav notu;
  • Ara Sınavdaki testten aldığı puanın %40’ı ve
  • Ara sınavdan önceki kurum deneyimi süreci raporlarından aldığı toplam puanın %60’ı alınarak hesaplanır.
 • Öğrencinin dönem sonu sınav notu;
  • Dönem Sonu test sınavından aldığı puanın %40’ı ve
  • Ara sınavdan sonraki kurum deneyimi süreci raporlarından aldığı toplam puanın %60’ı alınarak hesaplanır.
 • Öğrencinin ders başarı notu;
  • Ara sınav notunun %30’u ile
  • Dönem sonu sınav notunun %70’inin toplamından oluşur.

Dersin “başarı notu” alt sınır değeri 50 ve harf notu CC’dir. 50’nin altında başarı notu alan öğrencilere doğrudan FF harf notu verilir. Uygulama derslerinin harf notları “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”nda detaylı olarak verilmiştir. Uygulama derslerinden FF harf notu alan öğrencilerin takip eden eğitim-öğretim dönemlerinde söz konusu derslere tekrar kayıt yaptırarak almaları ve dersin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Not: Ara sınav ve Dönem Sonu Sınavı Değerlendirme Ölçütlerine e-Portfolyo sisteminden ulaşılabilir.

İLKELER

 1. Öğrencinin uygulama derslerini alabilmesi için ilgili dönemin kayıt yenileme tarihlerinde ders kaydını yaptırması gerekmektedir. Uygulama yapılacak kurumlara yerleştirmede kullanılmak üzere, kayıt yenileme işlemleri sırasında öğrenci, sistemde kayıtlı iletişim ve adres bilgilerini güncellemelidir. Adres bilgisini güncellemeyen öğrencinin mağduriyetinden Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sorumlu değildir.
 2. Uygulama okulları İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve AÖF işbirliği ile belirlenir. Öğrenci, uygulama yapacağı İl, Okul ve Uygulama Öğretmeni bilgilerini e-Portfolyo sisteminden öğrenir. 
 3. İlke olarak uygulama süreci sırasında öğrenci uygulama okulu değişikliği yapamaz. Dönem içerisinde okul değişikliği sadece il değişikliği durumunu belgelenmek suretiyle yapılır. 
 4. Öğrencinin, uygulama dersi süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; uygulamaları yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve yasal düzenlemelere uyması gerekir.
 5. Öğrencinin, uygulama süreci boyunca e-Portfolyo sistemindeki duyuruları, Fakültenin web sitesindeki duyuruları ve Fakülte tarafından gönderilen SMS’leri düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir.
 6. Uygulama gününün resmi tatile rastlaması halinde öğrenci, aynı hafta uygulama öğretmeniyle planlayacağı farklı bir günde uygulamaya giderek raporunu e-Portfolyo sistemine yüklemelidir. 
 7. Öğrencinin hazırladığı etkinlik raporları özgün (bireysel yapılan gözlem, görüşme ve uygulamalara ilişkin kişiye özgü görüş ve deneyimleri yansıtan)  olmalıdır. İnternetten alınan ya da diğer öğrenciler ile aynı içeriğe sahip olan raporlar, öğrenci uyarılmaksızın değerlendirmeye alınmaz. 
 8. Derslerin tamamından başarılı olan ancak uygulama dersini almayan, alıp da başarılı olamayan veya devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci mezun olamaz ve diploma alamaz. 
 9. Kurum Uygulamaları dersi kurum deneyimi süreci uygulama notlarına itiraz için sonuçların ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile AÖF Dekanlığına başvuruda bulunması gerekir. 3 (üç) iş gününden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 
 10. Öğrenciye, uygulama yaptığı okulda okul yönetimi ve/veya uygulama öğretmeni tarafından yapması gereken etkinlikler dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 
 11. Uygulama derslerinde muafiyet yoktur.  
 12. Uygulama dersi için 3 ders sınav hakkı yoktur.  
 13. Uygulama dersi, Üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülmekte olup, staj faaliyeti kapsamında değildir. Bu nedenle uygulama dersine kayıtlı öğrenci için 5510 sayılı yasa gereği “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası” yapılmamakta, herhangi bir ücret ödenmemekte ve öğrenci ile bir sözleşme imzalanmamaktadır. 
 14. AÖF Dekanlığı; gerekli gördüğü durumlarda uygulama dersinin amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için izleme yapabilir veya uygulama dersinin yürütüldüğü birimlerden işleyiş hakkında bilgi isteyebilir.

BİR YORUM YAZIN

person
email

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Güz Dönemi Ara Sınavı
9 Aralık 2023 Cumartesi