AÖF DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLECEK

Anadolu Üniversitesi, İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi , 2014-2015 eğitim yılına ait diplomalar dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra (staj yükümlülüğü bulunan öğrencilerin stajlarını tamamladıklarını belgeledikten, laboratuvar uygulaması bulunan öğrencilerin laboratuvar çalışmasını tamamladıktan) 20 GÜN içinde hazırlanarak mezunlara verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir.

Mezun olan öğrenciler bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak kendileri veya yasal vekilleri imza karşılığında diplomalarını alabilirler.
Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.
Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmi kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.
AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.
Ayrıca mezunlara diploma asılları verildiğinden onaylı fotokopileri verilmez.

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
17 Şubat 2020 Pazartesi