Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (aöf) Öğrenim Süresi

İktisat ve İşletme Fak. Kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlayarak 7 yıl önlisans öğrencileri 4 yıl süre ile öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılırlar.

Bu sürelerin bitiminden sonra, kayıt yeniletenler sınavlara katılabilirler, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
17 Şubat 2020 Pazartesi