2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını gösteren ödeme tablosu aşağıdaki linkte yer almaktadır.

2019-2020 Öğretim Yılı Ödeme Tablosu

 

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
17 Şubat 2020 Pazartesi