Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sunum Teknolojileri

1. Soru

Etkili sunumun adımları nelerdir?

Cevap

 1. Hazırlanma
 2. Aktarma
 3. Kapanış


2. Soru

Sunuma geçmeden önce bir prova yapılması ne gibi faydalar sağlar?

Cevap

Sunuma geçmeden önce bir prova yapılması sunum yapacak kişinin kendine güvenini artıracaktır. Prova sayesinde sunucu zamanı, hızını, ses tonunu ayarlayabilecek ve çevresindekilerden provadaki performansı hakkında geribildirim alabilecektir.


3. Soru

Sunumda aktarma süresi en fazla ne kadar olmalıdır?

Cevap

Sunumlarda aktarma süresinin en fazla 20 dakikayla sınırlandırılmasında fayda vardır. Bu süre aynı zamanda yetişkinlerde dikkatle bir konuya odaklanma süresine işaret eder. Sunumun kısa tutularak sunum sonunda katılımcılara da söz verilmesi sunumda amaca ulaşmaya yardımcı olur.


4. Soru

Sunumun kapanış adımında nelerin yapılması gerekir?

Cevap

Kapanışta, sunumda anlatılanların en önemli noktalarını içeren kısa bir özet yapılır. Bu özetin girişle bağlantılı olması gerekir. Özette, verilmek istenen mesajı vurgulayan ana başlıklara başvurulabilir. Dinleyenlere katılımları için teşekkür edilmesi ve mutlaka bir soru-cevap bölümüne yer verilmelidir.


5. Soru

Sunumlarda sunucu tarafından yapılan hatalar nelerdir?

Cevap

 1. Slaytlarda yazılanları aynen tekrarlamak
 2. Sunucunun dinleyicilere sırtını dönmesi
 3. Sunucunun çok hızlı, çok yavaş ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşması
 4. Sunucunun, sunum boyunca kartlar üzerindeki notlardan okuması
 5. Sunucunun yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümleleri birebir aynen okuması


6. Soru

Sunumlarda sunum materyali ile ilgili yapılan hatalar nelerdir?

Cevap

 1. Sunumda çok sayıda slayta yer vermek
 2. Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak
 3. Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmak
 4. Sunuda fazla sayıda ve farklı seviyelerde yazı kullanılması
 5. Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması
 6. Okumayı zorlaştıran koyu renk fon kullanılması
 7. Sunuda çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması
 8. Yazıların altı çizili kullanılması


7. Soru

Sık kullanılan sunum teknolojileri nelerdir?

Cevap

Eğitim amaçlı ya da ticari amaçlı geliştirilen birçok sunum aracı vardır. Microsoft Powerpoint, Prezi, Google Sunu, VoiceThread, SlideShare, Popplet bunlardan sadece birkaçıdır.


8. Soru

Microsoft Powerpoint uygulaması hangi amaçla kullanılır?

Cevap

PowerPoint, önceden belirlenmiş bir konuyu belirli bir gruba yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel ögeler yoluyla tanıtmak, öğretmek, bilgilendirmek, ikna etmek ya da açıklama yapmak maksadıyla kullanılan, etkili iletişim sağlamada kullanılabilen bir sunum programıdır.


9. Soru

Powerpoint dosyalarının uzantısı nedir?

Cevap

Powerpoint dosyalarının uzantısı PPTX’dir.


10. Soru

PowerPoint açılış sayfası hangi temel bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

PowerPoint açılış sayfası dört temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

 1. Sekmeler
 2. Anahat ve Slaytlar Bölmesi
 3. Slayt Ekranı
 4. Not Bölmesi kısımlarıdır.

11. Soru

Powerpoint uygulamasındaki not bölmesinin işlevi nedir?

Cevap

Not Bölmesi: Sunumu yapacak olan kişinin her slaytın altına bu pencereyi kullanarak notlar alabileceği kısımdır. “Not eklemek için tıklatın” kısmına tıklayarak bu kısım aktif hâle getirildikten sonra konuşma notları buraya yazılır.


12. Soru

Powerpoint uygulamasında "Ekle" sekmesi hangi amaçlarla kullanılabilir?

Cevap

Bir sunuya; tablo, resim, diyagram, grafik, metin kutusu, ses, köprü, üst ve alt bilgi gibi nesneleri eklemek için kullanılan sekmedir.


13. Soru

Powerpoint uygulamasında "Tasarım" sekmesi hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

Slaytlara; tema, yazı tipi, renk şeması veya arka plan stilleri vermek ve sayfa ayarlarını değiştirmek için kullanılan sekmedir.


14. Soru

Powerpoint uygulamasında "Geçişler" sekmesi hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

Geçerli slaydınıza geçişler uygulayabildiğiniz, ses ekleme ve zamanlama ayarlaması yapabildiğiniz, değiştirebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir.


15. Soru

Powerpoint uygulamasında "Gözden Geçir" sekmesi hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

Sununuzda yazım denetimi yapabildiğiniz, dili değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir sunu arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir


16. Soru

Prezi uygulamasını Powerpoint'ten ayıran temel özellikler hangileridir?

Cevap

Prezi, (http://www.prezi.com) çevrim içi olarak hizmet veren bir sunum programıdır. Sunumlara görsellik kazandırarak ilgi çekici slaytlar oluşturmayı sağlar. Prezi, sunumlarınızı çevrim içi ortamda saklama, istediğiniz an üzerinde değişiklik yapma hatta diğer kişilerle birlikte aynı sunum üzerinde çalışarak sunum yapma gibi olanaklar sunar. Ayrıca, daha önce hazırlanan sunumlarınızı bilgisayarınıza indirebilme olanağı da verir. Prezi, Powerpoint ve benzeri sunum programlarının klasik yöntemlerinden sıyrılarak görsellik ve yaratıcılıkla birleştirilmiş sunumlar hazırlamanıza olanak tanır. Flash animasyonlar, çevrim içi videolar, fotoğraflar ve bünyesinde barındırdığı diyagramlar sayesinde sunumlarınızı daha ilgi çekici biçimde hazırlayabilirsiniz. Zoom fonksiyonu ile daha önce görülmemiş bir sunum deneyimini katılımcılarla paylaşabilir ve her an çevrim içi olarak sununuzu tekrar düzenleyebilirsiniz.


17. Soru

Prezi uygulamasındaki Insert menüsü hangi amaçlarla kullanılabilir?

Cevap

Insert menüsüyle sununuza bilgisayarınızdan fotoğraf, pdf dosyası ya da video ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Youtube videolarını ya da çevrim içi bir fotoğrafı da sunuma koyabilirsiniz. Shapes içinde yer alan diyagramlar, şekiller ve çizimleri de sunumunuzda kullanabilirsiniz


18. Soru

Prezi uygulamasında Insert menüsünde yer alan Shapes komutunun fonksiyonu nedir?

Cevap

Insert menüsü içinde bulunan Shapes aracını seçerek resimde görülen ok, çizgi, dikdörtgen, üçgen ya da daire gibi şekilleri sunumunuzda kullanabilirsiniz.


19. Soru

Prezi uygulamasında Zoom and Rotate Tool aracının fonksiyonu nedir?

Cevap

Sunumu düzenlerken metin, fotoğraf, video ya da herhangi eklediğiniz bir ögeyi Prezi’nin Zoom and Rotate Tool’u ile istediğiniz kadar büyütebilir, döndürebilir ya da ekrandan silebilirsiniz


20. Soru

Prezi uygulamasında Path aracının fonksiyonu nedir?

Cevap

PathPath aracıyla sırayla işaretlediğiniz tüm ögelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayabilirsiniz.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi