Programlama Ve Algoritmalar Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Ağaçlar, Yığın Ağaçları ve Özetleme Tabloları

Algoritma Nedir?

1- Bir ağacın en üst noktasında bulunan düğüme ne denir?

Cevap: Kök (Root)

2- Düğümleri birbirine bağlayan kenara verilen isime ne denir?

Cevap: Dal (Edge)

3- Birbirleri ile bağlantılı dal dizisine ne denir?

Cevap: Yol (Path)

4- Bir yolu oluşturan dal dizisindeki dal sayısına ne denir?

Cevap: Yol Uzunluğu (Length of a Path)

5- Bir düğümden önce yer alan ve o düğüme bir dal ile bağlı olandüğüme ne denir?

Cevap: Ebeveyn (Parent)

6- Bir düğümden sonra yer alan ve o düğüme bir dal ile bağlı olandüğüm/düğümlere ne denir?

Cevap: Çocuk (Child)

7- Bir ağacın kökünden ağaçtaki en alt çocuğakadar olan yolun uzunluğuna ne denir?

Cevap: Ağaç Yüksekliği (Height of a Tree)

8- Bir düğümden ağaçtaki en alt çocuğa kadarolan yolun uzunluğuna ne denir?

Cevap: Düğüm Yüksekliği (Height of a Node)

9- Her bir düğümün en fazla 2 çocuğa sahip olabildiği ağaç türüne ne denir?

Cevap: İkili Ağaçlar (Binary Trees)

10- Preorder Gezinme neyi ifade eder?

Cevap: Kök başta

11- Inorder Gezinme neyi ifade eder?

Cevap: Kök ortada

12- Postorder Gezinme neyi ifade eder?

Cevap: Kök sonda

13- İkili ağaç özelliklerine ek olarak düğümlerde yer alan veriler arasında büyüklük-küçüklük ilişkisi neyi açıklar?

Cevap: İkili Arama Ağaçları (Binary Search Trees)

14- Bir düğümün sol alt ağacının yüksekliği ile sağ alt ağacının yüksekliği arasındakifarka ne denir?

Cevap: Denge Faktörü (BalanceFactor)

15- Denge faktörü 2 veya -2olan düğüme ne denir?

Cevap: Pivot

16- Bir veri kümesi içerisinde en küçük elemanın hızlıca bulunmasını sağlayan veri yapısına ne denir?

Cevap: YIĞIN AĞAÇLARI

17- Özetleme tablolarında verilen bir anahtar için tablodaki indisdeğerini hesaplayıp döndüren fonksiyona ne denir?

Cevap: Hash Fonksiyonu

18- Hash fonksiyonu için tanımlanan algoritma, her anahtar değeri için farklı bir indis üretmeyebilir. Bu durumda ne olur?

Cevap: Çatışma

19- "Aynı indise karşılık gelen veriler, bir bağlı liste kullanarak saklanır." neyi ifade eder?

Cevap: Ayrık Zincirleme (Separate Chaining)

20- Olası bir çatışma durumunda ikinci bir hash fonksiyonu kullanarak, tabloda boş bir alan aranan yönteme ne denir?

Cevap: Açık Adresleme (Open Addressing)

Sıra-(Soruid) 1-(906649) 2-(906663) 3-(906673) 4-(906682) 5-(906685) 6-(906694) 7-(906702) 8-(906706) 9-(906717) 10-(906724) 11-(906731) 12-(906736) 13-(906745) 14-(906763) 15-(906768) 16-(906776) 17-(906786) 18-(906796) 19-(906808) 20-(906816)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi