Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları

1.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 2. Soru

A B C D E

2.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 5. Soru

A B C D E

3.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 20. Soru

A B C D E

4.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 14. Soru

A B C D E

5.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 19. Soru

A B C D E

6.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 20. Soru

A B C D E

7.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 9. Soru

A B C D E

8.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 4. Soru

A B C D E

9.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 18. Soru

A B C D E

10.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 12. Soru

A B C D E

11.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 6. Soru

A B C D E

12.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 13. Soru

A B C D E

13.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 4. Soru

A B C D E

14.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 4. Soru

A B C D E

15.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 7. Soru

A B C D E

16.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 8. Soru

A B C D E

17.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 13. Soru

A B C D E

18.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 17. Soru

A B C D E

19.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 18. Soru

A B C D E

20.
Birey ve Davranış Dersi 3 Ders Sınavı Deneme Sınav Soruları 9. Soru

A B C D E