Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları

1.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 11. Soru

A B C D E

2.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 14. Soru

A B C D E

3.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 3. Soru

A B C D E

4.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 17. Soru

A B C D E

5.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 20. Soru

A B C D E

6.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 9. Soru

A B C D E

7.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 12. Soru

A B C D E

8.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 6. Soru

A B C D E

9.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 18. Soru

A B C D E

10.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 4. Soru

A B C D E

11.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 11. Soru

A B C D E

12.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 17. Soru

A B C D E

13.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 10. Soru

A B C D E

14.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 19. Soru

A B C D E

15.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 8. Soru

A B C D E

16.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 2. Soru

A B C D E

17.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 3. Soru

A B C D E

18.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 14. Soru

A B C D E

19.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 20. Soru

A B C D E

20.
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi Dönem Sonu Sınavı Deneme Sınav Soruları 5. Soru

A B C D E