Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları

1.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 20. Soru

A B C D E

2.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 4. Soru

A B C D E

3.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 12. Soru

A B C D E

4.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 3. Soru

A B C D E

5.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 15. Soru

A B C D E

6.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 9. Soru

A B C D E

7.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 14. Soru

A B C D E

8.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 2. Soru

A B C D E

9.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 15. Soru

A B C D E

10.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 19. Soru

A B C D E

11.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 11. Soru

A B C D E

12.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 19. Soru

A B C D E

13.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 7. Soru

A B C D E

14.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 4. Soru

A B C D E

15.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 10. Soru

A B C D E

16.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 1. Soru

A B C D E

17.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 17. Soru

A B C D E

18.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 19. Soru

A B C D E

19.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 13. Soru

A B C D E

20.
Yönetim ve Organizasyon 2 Dersi Ara Sınavı Deneme Sınav Soruları 9. Soru

A B C D E

Güz Dönemi Ara Sınavı
27 Kasım 2021 Cumartesi